"medeleven en humor worden afgewisseld met flink confronteren”
 

Werkwijze

Aansluitend aan het kennismakingsgesprek wordt uw specifieke vraagstelling geformuleerd. Te behalen doelen, gewenste en/of noodzakelijke verandering en ontwikkeling, evenals de duur van het traject worden vastgesteld in overleg met u.

Tijdens het coachingstraject wordt gewerkt aan bewustwording van:

  • eigen rol in de ontstane situatie

  • ontwikkelingsmogelijkheden en wensen

  • persoonlijke (gedrags-) begrenzingen

  • groeikansen en knelpunten

De gewenste verandering/ontwikkeling wordt concreet vertaald naar de werksituatie, er worden doelen gesteld en de (nieuwe) aanpak besproken. Begeleiding vindt plaats op basis van individuele gesprekken; aansluitend worden ‘huiswerk’- opdrachten afgesproken. Nieuwe inzichten worden vervolgens in de werksituatie toegepast en geëvalueerd. Tussentijds kan middels telefonisch en/of mailcontact bijsturing plaatsvinden en kunnen vragen worden behandeld.

Aansluitend aan de beëindigingdatum kan nog gedurende twee maanden gebruik gemaakt worden van ondersteuning middels telefonisch en/of mailcontact.