Persoonlijke Profiel Analyse

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een instrument waarbij de resultaten een beeld geven van de individuele werkstijl en gedragseigenschappen van een persoon.
Tijdens de bespreking van de resultaten wordt stilgestaan bij de kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Het betreft een gedwongen woordkeuze techniek waarbij gekozen moet worden uit een serie begrippen waarbij geen ‘’goede’’ of ‘’slechte’’ antwoorden bestaan.