"een combinatie van doortastendheid, humorvolle flair en provocerend daar waar nodig"
 

Managers

Afhankelijk van de coachingsvraag wordt ingezet op een persoonlijk leer- en ontwikkelingstraject met aandacht voor “sparren” over concrete (werk-) situaties en balans tussen reflectie en actie, denken en doen.

Onze rol daarbij is vooral een inspiratie- en ondersteuningsrol bij het vinden van antwoorden op de coachingsvraag. Daarbij stimulans bieden om nieuwe wegen te onderzoeken en de uitdaging aan te gaan bestaande (gedrags-)patronen te doorbreken. Wij functioneren als klankbord, adviseur en confronterend gesprekspartner.

De coachingsvraag is persoonlijk en elk traject is 100% maatwerk. Duur en inhoud worden in overleg met u en de opdrachtgever vastgesteld.